Ποιοι Είμαστε


H ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μαθημάτων έγινε από την SQLearn

Η SQLearn ΕΠΕ είναι ο συνεργάτης σας για να αξιοποιήσετε τις νέες τεχνολογίες στην ενημέρωση, την εκπαίδευση κα την επιμόρφωση του  προσωπικού και των πελατών σας. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας στην ανάπτυξη λύσεων που βασίζονται σε ανοικτά και ελεύθερα λογισμικά σας επιτρέπει να επιλέξετε και να δημιουργήσετε τη δική σας λύση με ανταποδοτικά πλεονεκτήματα.

Απευθυνόμαστε σε επιχειρήσεις και εκπαιδευτικούς φορείς και παρέχουμε λύσεις για:

  • την εκπαίδευση του προσωπικού σας,
  • την ενημέρωση και πληροφόρηση των πελατών σας,
  • την ανάπτυξη νέων online εκπαιδευτικών υπηρεσιών,
  • την ηλεκτρονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας,
  • το σχεδιασμό και τη δημιουργία πολυμεσικού εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού σύμφωνα με τις ανάγκες σας,
  • την ψηφιοποίηση και διάθεση συνεδριακού υλικού.

Η SQlearn παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις στρατηγικές επιλογές, τις ανάγκες σας και την τεχνολογική υποδομή που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των χρηστών σας. Επιλέξτε την λύση που σας ταιριάζει και εισάγετε το elearning στην επιχείρηση ή τον οργανισμό σας.

Ενδεικτικό πελατολόγιο: OTE, MULTIRAMA ΑΕΒΕ, PUBLIC, GET IT NOW, IEKEM TEE, ΕΛΤΑ, FIRST DATA, INTERAMERICAN ΑΕ, Real News, OTEacademy, SPSS BI Greece, ATTICA BANK, COCO-MAT, ICAP, iSquare, ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ, PricewaterhouseCoopers Cyprus, TUV Austria Hellas, AIG, Media Saturn.


Tο υλικό των ηλεκτρονικών μαθημάτων επιμελήθηκε η ΓΕΠ και διδάσκεται στα αντίστοιχα σεμινάρια της.

Η ΓΕΠ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας την Ελλάδα και σήμερα εξυπηρετεί περισσότερες από 1500 επιχειρήσεις πανελλαδικά με περισσότερες από 10.000 εγκαταστάσεις και 230.000 εργαζόμενους. Μέσω του άριστα οργανωμένου δικτύου ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας η ΓΕΠ παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ικανοποιώντας τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Η ΓΕΠ προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας εργασίας και ειδικότερα:

  • Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας
  • Εκπαιδεύσεις ασφάλειας και υγείας, διαμορφωμένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται είτε ενδοεπιχειρησιακά είτε στους χώρους της ΓΕΠ
  • Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
  • Διαρκής ενημέρωση των εταιρειών για επίκαιρα θέματα υγείας και ασφάλειας.

Η συσσωρευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία μας από όλους τους κλάδους δραστηριότητας δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την διαμόρφωση ολοκληρωμένου και σύγχρονου επιστημονικού υλικού το οποίο διοχετεύουμε στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 1 Αύγουστος 2018, 12:24 μμ