Πρώτες Βοήθειες

Σκοπός του μαθήματος

Η παροχή των απαραίτητων γνώσεων και τεχνικών ώστε να εφαρμοστούν σε περιπτώσεις τραυματισμού, εντός ή εκτός εργασιακού χώρου, έως ότου να παρασχεθεί στο θύμα εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια.

Σε περιπτώσεις που παραστεί ανάγκη παροχής Πρώτων Βοηθειών, είτε στον εργασιακό χώρο, είτε εκτός αυτού, σημαντικό ρόλο παίζει η καλή γνώση εφαρμογής των τεχνικών αυτών. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι σε κρίσιμες στιγμές όπου χρήζουν παροχής Πρώτων Βοηθειών, το κάθε λεπτό είναι πολύτιμο και πολλές φορές κρίνει ακόμη και τη ζωή του θύματος.

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είστε σε θέση να γνωρίζετε:

  1. Τα περιστατικά που χρήζουν παροχής Πρώτων Βοηθειών,
  2. Τη σειρά ενεργειών που πρέπει να ακολουθείτε σε κάθε περίπτωση ανάγκης,
  3. Τις συγκεκριμένες τεχνικές Πρώτων Βοηθειών.

 

Δομή του μαθήματος

Το μάθημα είναι δομημένο βάσει διαφόρων περιστατικών τα οποία μπορεί κανείς να συναντήσει στην καθημερινότητά του, στον εργασιακό του χώρο, αλλά και εκτός αυτού.
Μετά τη μελέτη όλων των περιστατικών, ακολουθεί μία σειρά από δραστηριότητες για την καλύτερη κατανόηση των πρακτικών.

 

Με την ολοκλήρωση της μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού, μπορείτε να δοκιμάσετε να κάνετε την “Αξιολόγηση”, η οποία αποτελείται από 20 ερωτήσεις. Προσοχή, έχετε στη διάθεσή σας μόνο 1 προσπάθεια, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 30 λεπτά. Εάν συγκεντρώσετε 60 % η προσπάθεια σας θεωρείται επιτυχημένη και τότε μπορείτε να εκτυπώσετε τη σχετική “Βεβαίωση Παρακολούθησης” του μαθήματος.

Tο μάθημα υλοποιήθηκε με την συμβολή αλλά και το υλικό που διδάσκεται στα αντίστοιχα σεμινάρια της ΓΕΠ. Η ΓΕΠ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας την Ελλάδα  και σήμερα εξυπηρετεί περισσότερες από 1500 επιχειρήσεις πανελλαδικά  με περισσότερες από 10.000 εγκαταστάσεις και 230.000 εργαζόμενους. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της έχουν πολυετή επαγγελματική  εμπειρία στον τομέα της ασφάλειας και υγείας εργασίας και έχουν υλοποιήσει εκατοντάδες εκπαιδευτικά σεμινάρια όλων των θεματικών ενοτήτων. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 210 7778877 (κα Θεοδωροπούλου) ή αφήστε μας τα στοιχεία σας για να σας καλέσουμε.

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 24 Μάρτιος 2014, 1:03 μμ